0472 61 62 46 (Mieke) - 0468 47 09 79 (Liesbeth) - 0499 29 11 67 (Martina) - 0493 13 81 29 (Ellen) info@miekemommen.be

Vandaag in het nieuws: ”Betaal psycholoog en diëtist terug voor mensen met overgewicht”

In vijf jaar tijd zijn de kosten voor vermageringsingrepen met een vierde toegenomen. Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA) heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Ingrepen zoals een gastric bypass of een maagring kunnen zinvol zijn, zegt Van Camp, maar ze moeten passen in een totaaltraject, waar ook psychologische hulp en advies van een diëtist deel van uitmaken.

Vermageringsingrepen hebben de sociale zekerheid in vijf jaar tijd 289 miljoen euro gekost. Maagringen en bypasses hebben zeker hun nut, zegt Van Camp, maar de slaagkans van die operaties zou groter zijn als de patiënt na de ingreep kan begeleid worden door een psycholoog en een diëtist. Mensen met overgewicht kunnen ook beslissen om toch niet onder het mes te gaan, als ze eerst een tijdje te rade gaan bij zulke experts. Maar die hulp is duur omdat ze niet wordt terugbetaald. Wie overgewicht heeft wacht dus tot zijn probleem helemaal ontspoort en hij of zij het BMI bereikt waarvoor een chirurgische ingreep wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

De minister reageert

Het kabinet Volksgezondheid heeft al gereageerd op het voorstel van Yoleen Van Camp. De minister zegt dat ze openstaat voor een verdere uitbreiding van de terugbetaling van consultaties bij de psycholoog en verwijst naar de beslissing van eind vorige week om sessies voor mensen met bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, trauma of verslaving terug te betalen. “Minister De Block wil dit graag verder uitbreiden, maar daar is budget voor nodig. Ze roept mevrouw Van Camp dan ook op om haar invloed in haar partij te laten gelden om zo meer budgettaire ruimte vrij te maken”, klinkt het op het kabinet.

==> Hè Mevrouw De Block, EN WIJ??

Waar blijven in uw reactie de diëtisten? Ziet u onze beroepsgroep niet voor volwaardig en/of zinvol aan?????

WEET: Voor een aantal mensen is een operatie noodzakelijk. Doch heel wat anderen kunnen een operatie vermijden mits een goede begeleiding door de psycholoog en/of een diëtiste. Ik zie in onze praktijk regelmatig patiënten die niet zo een goed verloop hebben gekend. Bijvoorbeeld 40 kg vermagerd en een 30 kg terug aangekomen. Vaak gaat het hier over emotie eters, het is uiteraard niet zo dat, wanneer je maag veranderd is, je hoofd ook mee is!

En denk eraan: een diëtist is absoluut niet zo streng als veel mensen (nog steeds) denken.

Wat we doen, is denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

 

Pin It on Pinterest