0472 61 62 46 (Mieke) - 0468 47 09 79 (Liesbeth) - 0499 29 11 67 (Martina) info@miekemommen.be

Tarieven

Onze tarieven houden rekening met zowel directe als indirecte tijd.

Opvolgconsulten via een motivatiekaart

De kans op slagen wordt groter wanneer er gekozen wordt voor een goede opvolging. Daarom kun je kiezen voor een motivatiekaart.

In dat geval kies je ervoor om op voorhand reeds een aantal consultaties aan te kopen.

Op die manier ga je een duidelijk engagement aan. Je loopt niet het risico dat je goede voornemens verwateren als je het even moeilijker krijgt.

Intake
Opvolgconsult
Gewichtsproblemen, gezonde voeding, diabetes, cholesterol, proteïnedieet, lipoedeem, …1 persoon60 minuten
€ 55
30 minuten
€ 28
motivatiekaart 5 cons.
€ 132
Gewichtsproblemen, gezonde voeding, diabetes, cholesterol, proteïnedieet, lipoedeem, …2 personen van hetzelfde gezin90 minuten
€ 83
45 minuten
€ 40
motivatiekaart 5 cons.
€ 190
Emotie-eten, eetstoornis1 persoon60 minuten
€ 55
45 minuten
€ 40
Motivatiekaart 5 cons.
€ 190
Low Fodmap dieet1 persoon60-75 minuten
€ 75
2de en 3de consulten - 30 minuten
€ 35
Vanaf 4de consult
€ 28
Intolerantie, allergie1 persoon60 -75
minuten
€ 75
30 minuten
€ 35
Ondervoeding1 persoon60 minuten
€ 55
45 minuten
€ 40

Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtiste. Een diëtiste kan dus haar eigen tarief bepalen. De Vlaamse Beroepsvereniging voor Diëtisten (VBVD) stelt wel richtprijzen voor. Als erkende diëtiste trachten we deze tarieven te hanteren.

We werken met een systeem van voorafbetaling. Op het einde van het eerste consult betaal je het consult + het volgende consult. Vervolgens betaal je ieder volgend consult. Als je de begeleiding stop zet, betaal je de laatste controle niets (deze heb je reeds vooruit betaald).

Betaling via Payconiq en Bancontact is mogelijk.

Tussenkomsten dieetadvies

Sommige mutualiteiten betalen onder bepaalde voorwaarden consultaties bij een erkende diëtist (gedeeltelijk) terug. Een overzicht vindt je in onderstaande tabel.

Omdat de mutualiteiten hier regionaal over beslissen kan dit regelmatig wijzigen. Informeer daarom steeds bij je eigen plaatselijke mutualiteit.

Je kan je terugbetalingsformulier steeds zelf downloaden via de website.

Mutualiteit
Aantal Consultaties
Terugbetaald Bedrag
Website
Christelijke Mutualiteit
4€ 40 na 4 consultaties, eenmalig. Indien je een CM-MediKo Plan hebt is dit jaarlijksWebsite CM
Liberale Mutualiteit6€ 10 per consult met en maximum van € 60 per kalenderjaar

Ongeacht je leeftijd geniet je om de 2 kalenderjaren een tegemoetkoming van € 40 na 4 consultaties
Website Liberale Mutualiteit
Partena4 of 12Wie lijdt aan een chronische ziekte krijgt om de 2 kalenderjaren € 10 per consultatie voor max. 12 consulten bij een gediplomeerde diëtist(e).De terugbetaling is pas mogelijk na 4 consultenWebsite Partena
De VoorzorgGeen terugbetaling
Vlaams Neutraal Ziekenfonds5€ 10 per consultatie met een maximum van € 50 per kalenderjaarWebsite Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)Geen terugbetaling
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)3€ 10 euro per consultatie, met een maximum van € 30 per kalenderjaar

Er is tussenkomst van het RIZIV voor dieetadvies bij een erkende diëtist, voor patiënten in het voortraject diabetes (ter vervanging van de diabetespas) of zorgtraject , mits voorschrift van de huisarts. Dit gaat over 2 consulten van 30 minuten per kalenderjaar.

Voor patiënten in het zorgtraject is er een tussenkomst voor diabeteseducatie bij een diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts. Dit zijn 5 diabeteseducatieverstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar.

Bijkomend heeft sinds 1 mei 2018 een subdoelgroep van het voortraject recht op terugbetaling voor diabeteseducatie bij een erkende diëtiste of diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts.

Dit geldt voor patiënten met diabetes type 2 van 15-69 jaar én een BMI>30 en/of arteriële hypertensie, waarvoor de huisarts de nomenclatuur 102852 toepast.

Zij hebben recht op 4 diabeteseducatieverstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar.

Pin It on Pinterest